Fot_Mulberries47930405_XS

Related Work

Bacche di goji

Bacche di goji


Prima :
Microrganismi aerobici : 97 000 UFC/g
Enterobatteri a 37° : 210 000 UFC/g
Blastomiceti…

More bianche essicate

More bianche essicate


Prima :
Microrganismi aerobici a 30°: : 149 200 UFC/g
Bacillus cereus à 30° : >13 960…

Galletto essicato

Galletto essicato


Prima :
Microrganismi aerobici a 30° : >2 000 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : >13 000…

Gherigli di Noci

Gherigli di Noci


Prima :
Microrganismi aerobici a 30° : 190 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : >15 000 UFC/g

Nous contacter