Fot_Mulberries47930405_XS

Related Work

Granuli di colza

Granuli di colza


Prima :
Microrganismi aerobici : 20 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : >80 UFC/g
Escherichia-coli…

Preparato per insalate

Preparato per insalate


Prima :
Microrganismi aerobici à 30° : 2 000 000 UFC/g
Batteri solfito-riduttori : 370…

Noce moscata macinata

Noce moscata macinata


Prima :
Microrganismi aerobici : 5 600 000 UFC/g
Enterobatteri : 26 000 UFC/g
Muffe…

Erbe di Provenza

Erbe di Provenza


Prima :
Flora totale : 190 000 UFC/g
Coliformi totali : >15 000 UFC/g
Muffe : >15…

Contatti