Fot_HerbesProv61539440_XS

Related Work

Pepe in grani

Pepe in grani


Prima :
Microrganismi aerobici : 190 000 UFC/g
Coliformi totali a 30°: >15 000 UFC/g

Erbe di Provenza

Erbe di Provenza


Prima :
Flora totale : 190 000 UFC/g
Coliformi totali : >15 000 UFC/g
Muffe : >15…

Galletto essicato

Galletto essicato


Prima :
Microrganismi aerobici a 30° : >2 000 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : >13 000…

Noce moscata macinata

Noce moscata macinata


Prima :
Microrganismi aerobici : 5 600 000 UFC/g
Enterobatteri : 26 000 UFC/g
Muffe…

Contatti