Harpagophytum_proc_001

Related Work

Granuli di colza

Granuli di colza


Prima :
Microrganismi aerobici : 20 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : >80 UFC/g
Escherichia-coli…

Preparato per insalate

Preparato per insalate


Prima :
Microrganismi aerobici à 30° : 2 000 000 UFC/g
Batteri solfito-riduttori : 370…

Mandorle tritate

Mandorle tritate


Prima :
Microrganismi aerobici : 900 UFC/g
Coliformi totali a 30° : <40 UFC/g
Bacillus…

Farina di miglio

Farina di miglio


Prima :
Microrganismi aerobici a 30° : 2 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : >50 UFC/g