Fotolia_HerbesProv61526999_XS

Related Work

Bacche di goji

Bacche di goji


Prima :
Microrganismi aerobici : 97 000 UFC/g
Enterobatteri a 37° : 210 000 UFC/g
Blastomiceti…

Galletto essicato

Galletto essicato


Prima :
Microrganismi aerobici a 30° : >2 000 000 UFC/g
Coliformi totali a 30° : >13 000…

Mandorle

Mandorle


Prima :
Microrganismi aerobici a 30°C : 900 UFC/g
Coliformi totali a 30°C : <40 UFC/g

Cannella

Cannella


Prima :
Microrganismi aerobici : 2 100 000 UFC/g
Bacillus cereus : >2 800 UFC/g
Muffe…